Всичко от Те успяха!

За плочките и приятелите

За лошата страна на това да си по-нацепен от приятелите си и за хубавата страна на това да работиш с Юли