ОРАНЙЕ ЕООД е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.073 „ПОДКРЕПА НА МИКРО И МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ , предоставена от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“.

Общата стойност на проекта е 5 703.20 лева, от които 4 847.72 лв. европейско финансиране и 855.48 лв. национално съфинансиране.

В резултат на изпълнението на проекта се очаква получената подкрепа да доведе до положителен ефект чрез продължаване дейността и запазване на работните места.

 

error: Съдържанието е защитено!