Welcome 2 the Jungle

 

В края на 2011-та година на 1 декември се проведе първата тренировка във все още ремонтиращата се зала. Или, както я нарекохме – ЗаWODа за машини.

Welcome 2 the Jungle
Welcome 2 the Jungle – първата тренировка в Залата на Юли
Тези и така на 1 декември 2011 започнахме
Тези и така на 1 декември 2011 започнахме

Това е причината да избера тази дата за организирането на един турнир за атлети, както и самото му заглавие – Битката на Машините.

Преди повече от две години писах за идеята за такова атлетическо състезание тук. За това време успях да направя не едно, а две състезания, но без рунда за тяло. Да, на първото имаше добавки и тениски за победителите, т.е. бях осигурил и някакво скромно спонсорство. Но всичко останало бе организирано от мен и съпругата ми, с лични средства, с които направих медали, купи, грамоти, че и парични награди раздадох на победителите в отделните категории във второто.

И двете състезания бяха комбинирани с тренировъчни лагери.

Battle of the Machines

Афишът на състезанието
Афишът на състезанието

Сега, обаче, състезанието ще се проведе в залата. На него са поканени всички приятели, които по един или друг начин помогнаха залата да я има и да съществува, както и всеки друг трениращ. Все пак местата са ограничени, така че желаещите да участват трябва да побързат да се запишат.

Самото състезание ще се състои от три комплекса, които ще комбинират 10-те качества.

Мъжете и дамите ще са разделени на 3 категории. 16,24 и 32 за мъжете и 8,16 и 24 за жените. За да определите категорията си вижте с коя пудовка можете да направите над 30 суинга ( до хоризонтала за дамите и до вертикала за мъжете). Ако сте дама и това е 16кг пудовка, то вие сте в категория 16кг.

Победителят ще получава една точка, вторият – две и т.н. Сумирането на точките от трите рунда ще даде и крайния победител.

Нека си припомним 10-те качества:

 1. Кардиоваскуларна/Респираторна Издържливост –  способността на системите в човешкия организъм да набавят, обработват и транспортират кислород.
 2. Издържливост –  способността на тялото да обработва, складира, доставя и използва енергия.
 3. Сила – способността на мускулите да прилагат сила.
 4. Гъвкавост –  способността на увеличаване обхвата на движение на ставите.
 5. Мощ –  способността на мускулите да прилагат максимална сила за минимум време.
 6. Скорост – способността за намаляване на времето за изпълнение на повтарящо се движение.
 7. Координация – способността да се комбинират няколко отделни движения в сложно и добре изразено движение.
 8. Ловкост –  способността за намаляване на времето при преминаване от едно движение в друго.
 9. Точност – способността да се контролира дадено движение в определена посока или с определен интензитет.
 10. Баланс – способността да се контролира центърът на тежестта на тялото спрямо опорна точка.

Всеки от трите комплекса ще покрива по няколко от качествата.

И, понеже имаме битка на машините, самите комплекси ще бъдат кръстени на едни от най-известните машини – R2-D2, C3PO и T-800.

R2-D2 и C3PO
R2-D2 и C3PO
T-800
T-800

Oстават точно 2 месеца до състезанието, т.е. време е да обявя първия комплекс. На 1 ноември ще обявя втория, а третия ще го разберете в деня на състезанието.

Първият комплекс – C3PO

C3PO: Леле, комплекс на мое име!!!
C3PO: Леле, комплекс на мое име!!!

 

Комплексът C3PO представлява трибой от следните три движения:

 • Clean (обръщане)
 • Press (военна преса)
 • Overhead squat (клек с щангата над главата)

За всяко от трите движения имате по 3 опита. Постепенно ще се покачват тежестите, както е в олимпийското вдигане на тежести, и всеки си прави заявката за следващия си опит.

Резултатът от комплекса е сборът от трите най-високи сполучливи опита в трите движения.

Стандартите за комплекса са следните:

Обръщане:

 • Щангата се опира в пода;
 • Бедрата и тазът са заключени в горно, като щангата е на раменете в позиция за преден клек;п
 • При контакт на лоста на щангата с част от тялото над таза по време на движението на щангата нагоре опитът се счита за невалиден.

Военна преса:

 • Щангата опира горната част на гърдите в долно положение;
 • Ръцете заключени в лактите в горно;
 • Не се генерира стартова сила с бедрата и таза, т.е. тазът и коленете са разгънати и не се сгъват в нито един момент от движението;
 • Стъпалата остават на земята по време на цялото движение.
Клек с щангата над главата:
 • Тазобедрената става минава под коляното (под паралела) в долна точка от клека.
 • Ръцете, тазът и коленете напълно изпънати в горна точка.

Ето и кои качества тестваме с този комплекс:

 1. Сила
 2. Гъвкавост
 3. Мощ
 4. Скорост
 5. Координация
 6. Ловкост
 7. Точност
 8. Баланс

 

Първият комплекс ще се проведе на два подиума за първите две групи (жени 8 и 16 на единия и мъже 16 на другия от 9:00; жени 24 на единия и мъже 24 на другия от 10:00), и на един подиум за третата (мъже 32). Ето и останалите подробности:

 • всеки има право по 3 опита на трите движения, като първият опит е заявен предварително, а следващите два се определят в хода на състезанието
 • килограмите на щангата вървят само нагоре и всеки състезател си преценява кога да заяви следващата си тежест, но това трябва да е не по-късно от възможното, т.е. след като вече е сложена по-голяма тежест от желаната
 • съдията съобщава каква ще бъде следващата тежест и изчаква 30сек за заявки на текущата, преди да увеличи теглото на щангата
 • ако един състезател се явява отново на същата или по-висока тежест без да има други опити между неговите, то му се засича време от 2 минути за завършване на следващия опит
 • преди състезанието се тегли жребий за разпределение на стартовите номера. При еднаква тежест на щангата пръв прави опита си този, който има по-малък стартов номер според жребия
 • за второто и третото движение щангата ще се взема от стойка. Всеки състезател може да посочи на каква височина да му бъде нагласена стойката преди опита му.

Вторият комплекс – R2-D2

Ще бъде обявен в деня на състезанието!

Ето и кои качества ще тестваме с този комплекс:

 1. Издържливост
 2. Сила
 3. Гъвкавост
 4. Мощ
 5. Скорост
 6. Координация
 7. Ловкост
 8. Точност
 9. Баланс

Вторият комплекс ще се проведе на определеното място за него. Ето и останалите подробности:

 • комплексът е с продължителност 4 минути
 • едновременно го правят по двама състезатели на двете отделени за целта места
 • първи започват двойката най-назад класирани след първия комплекс състезатели от категория 8 за жените. След това по същия начин се продължава в следния ред: жени 16, мъже 16, жени 24, мъже 24, мъже 32.
 • при равен брой точки след първия комплекс пръв на втория минава изтеглилият по-висок стартов номер при жребия.

Третият комплекс – T-800

На 12 май 1984 година Скайнет изпраща от бъдещето терминатора Т-800, за да убие Сара Конър. Числата 12, 5, 19 и 84 ни дават повторенията и времето за изпълнение на третия комплекс от състезанието:

Т-800

Възможно повече рундове за 19 минути от:
12 суинга с пудовка
5 бърпита със скок върху кутия
84 скока на въже

Това ще е третият комплекс на състезанието. Типичен меткон, с който ще тестваме издържливостта, координацията… Преди него ще има друг, втори подред, който ще се обяви в деня на състезанието. Малка подксазка – ще има тяга във втория комплекс, все пак няма как да минем без царицата на упражненията, нали?

Ето и стандартите при Т-800:

 • суинг с 8,16 и 24кг за трите категории при жените и 16,24 и 32кг за мъжете. При жените суингът е до хоризонтала, т.е. пудовката трябва да стигне до нивото на главата на дамата. При мъжете суингът е вертикален, т.е. част от ушите трябва да се виждат пред ръцете в горното положение.
 • бърпитата се зачитат, ако: в долно положение ръцете са отлепени от пода, а в горно атлетът е стъпил върху кутията със целите си стъпала и коленете и тазът са заключени. Кутиите са съответно: 30, 45 и 60см за дамите и 45, 60 и 75 см за мъжете. За целите на състезанието ще се използват стандартни гимнастически пейки вместо кутии за скокове!
 • ще бъдат предоставени пудовки и въжета за скачане, но всеки състезател може да участва със своя пудовка и/или въже, с които е свикнал да тренира (по-удобна дръжка на пудовката, по-точна дължина на въжето и т.н.)

Ето и кои качества тестваме с този комплекс:

 1. Кардиоваскуларна/респираторна издържливост
 2. Издържливост
 3. Гъвкавост
 4. Мощ
 5. Скорост
 6. Координация
 7. Ловкост
 8. Точност
 9. Баланс

Третият комплекс ще се проведе на два гимнастически пейки и мястото около тях за първите две групи. Ето и останалите подробности:

 • комплексът е с продължителност 19 минути
 • едновременно го правят по няколко състезатели на двете отделени за целта места
 • първи започват трите жени категория 8 на едната пейка и четирите жени категория 16 на другата. След тях следват класираните на последните 7 позиции след първите два комплекса мъже в категория 16, класираните на първите 7 позиции мъже категория 16, жени 24, класираните на вторите 6 позиции мъже категория 24, класираните на първите 6 позиции мъже 24, класираните на вторите 6 позиции мъже категория 32, класираните на първите 6 позиции мъже 32.
 • при равен брой точки след първите два комплекса пръв на третия минава изтеглилият по-висок стартов номер при жребия.

Ако искате да участвате или да сте сред спонсорите – използвайте формата за контакт.

ПОРАДИ ГОЛЕМИЯ ИНТЕРЕС СЪСТЕЗАНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ЩАНГИСТКАТА ЗАЛА НА СТАДИОН „СЛАВИЯ“ НА 1 ДЕКЕМВРИ 2012 ОТ 9:00 до 15:00

 Участници:

Ето го и списъкът с участници, като след имената им са дадени заявките за първите опити на първия комплекс, както и към кой отбор участват.

Дами – категория 8

 1. Eve 2.0 (Елизабет Асенова) – 25/25/20 – Залата на Юли
 2. Fluxinator (Цвети) – 25/20/20 – Залата на Юли
 3. Венета Белчева – 25/17.5/25 – KRS fit

 

Дами – категория 16

 1. Станислава Косева – 25/20/20 – Залата на Юли
 2. Елена Пицин – 30/27.5/30 – Тренировки в парка
 3. Светлана Лазарова – 27,5/20/25 – KRS fit

Дами – категория 24

 1. T-X (Надя Янкова) – 55/40/45 – Залата на Юли
 2. Блага Иванова – 60/40/50 – Животните
 3. Тодорка Иванова – 65/45/55 – Животните
 4. Марина Декова – 40/35/32.5 – Д’ге
 5. Ралица Зарева – 55/32,5/50 – Тренировки в парка
 6. Невена Неделкова – 50/32,5/50 – Тренировки в парка
 7. Моника Янчева – 45/32,5/35 – Тренировки в парка

 

Мъже – категория 16

 1. T-800 (Боян Наков) – 60/55/50 – Залата на Юли
 2. Sonny (Александър Александров) – 55/45/45 – Залата на Юли
 3. Robocop (Ивайло Стоянов) – 60/60/50 – Залата на Юли
 4. Христофор Тодоров – 55/50/50 – Залата на Юли
 5. Александър Кусев – 60/60/40 – Тренировки в парка
 6. Георги Панайотов – 55/40/35 – GM fit
 7. Мартин Миланов – 60/42.5/40 – GM fit
 8. Александър Джажев – 55/55/55 – Тренировки в парка
 9. Bumblebee (Илия Найденов) – 60/50/50 – Залата на Юли
 10. Станислав Минчев – 60/50/40 – KRS fit
 11. Димитър Митев – 55/30/35 – KRS fit
 12. Гено Генов – 55/35/35 – KRS fit
 13. Иво Байчев – 70/45/50 – Тренировки в парка
 14. Детелин Йончев – 60/40/40 – Universal team

 

 

Мъже – категория 24

 1. Wall-E (Александър Гейман) – 80/80/80 – Залата на Юли
 2. Eddie (Кристиан Иванов) – 80/65/50 – Залата на Юли
 3. С*** роботът Ванко (Иван Станев) – 90/65/70 – Залата на Юли
 4. Iron Man (Никола Саджаклиев) – 85/70/70 – Залата на Юли
 5. Optimus Prime (Ивайло Христов) – 70/50/60 – Залата на Юли
 6. Алек Савов – 70/60/60 – Залата на Юли
 7. Марин Маринов – 70/60/70 – Животните
 8. Владимир Петков – 90/80/70 – Животните
 9. Николай Кирилов – 90/65/70
 10. Божидар Бораджиев – 70/70/50
 11. Асен Антонов – 80/50/45 – KRS fit
 12. Диян Дянков – 90/60/60 – Тренировки в парка

 

Мъже – категория 32

 1. Слави Павлов – 110/85/90 – Д’ге
 2. Ивайло Бешевлиев – 100/85/90 – Животните
 3. Илия Цветков – 110/85/90 – Животните
 4. Ефтим Илиев – 115/80/100 – Тренировки в парка
 5. Иван Василев – 90/60/75 – Тренировки в парка
 6. Витан Пейчев – 105/65/80 – Животните
 7. Тодор Георгиев – 90/75/60 – Тренировки в парка
 8. Роман Атанасов – 80/50/67,5 – KRS fit
 9. Теодор Тодоров – 95/65/70 – KRS fit
 10. Веселин Андреев – 80/80/60 – Животните

 

 График на състезанието

8:30 – инструктаж на съдиите и състезателите

8.45 – загрявка, жребий и състезание за жени категории 8 и 16 и мъже категория 16 на двата подиума за първия комплекс

9:45 – загрявка, жребий и състезание за жени категория 24 и мъже категория 24 на двата подиума за първия комплекс

10:00 – състезание за жени категории 8 и 16 и мъже категория 16 на двете места за втория комплекс

10:45 – загрявка, жребий и състезание за мъже категория 32 на един от подиумите за първия комплекс

11:00 – състезание за жени категория 24 и мъже категория 24 на двете места за втория комплекс

11:00 – състезание за жени категории 8 и 16 и мъже категория 16 на двете места за третия комплекс

12:00 – състезание за мъже категория 32 на двете места за втория комплекс

12:10 – награждаване на жени категории 8 и 16 и мъже категория 16

12:15 – състезание за жени категория 24 и мъже категория 24 на двете места за третия комплекс

13:10 – награждаване на жени категория 24 и мъже категория 24

13:15 – състезание за мъже категория 32 на двете места за третия комплекс

14:10 – награждаване на мъже категория 32

14:15 – награждаване на отборните победители

ЧАСОВЕТЕ СА ОРИЕНТИРОВЪЧНИ И ПОДЛЕЖАТ НА ПРОМЯНА В ХОДА НА СЪСТЕЗАНИЕТО!

 

 

 НАРЕДБА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕТО НА СЪСТЕЗАНИЕТО „БИТКАТА НА МАШИНИТЕ“

 

I.Цели и задачи;

А. Състезанието има за цел:

 1. Да направи преглед на състоянието и стимулира развитието на този начин на трениране в България.
 2. Да съдейства за повишаване на спортното майсторство на занимаващите се с този начин на трениране в страната.
 3. Да осъществи връзка с цел запознаване и обмяна на опит между залите и  треньорите в България.

 

Б. Състезанието има за задача:

 1. Да излъчи индивидуални и отборни шампиони за следните три категории трениращи (мъже и жени): начинаещи, средно напреднали и напреднали.
 2. Да послужи за проверка преди участието в онлайн квалификациите за Игрите през 2013.
 3. Да послужи за изява на тепърва започващите да тренират.
 4. Да покаже състоянието и нивото на постиженията в отделните категории.

 

II.Ръководство и организация

 

 1. Състезанието се организира и ръководи от спортния клуб-домакин.
 2. Състезанието се провеждат съгласно настоящата наредба.
 3. До 10 дни преди провеждане на състезанието се извършва записването на участниците, подаването на заявките им за първите опити на първия комплекс и разпределението им по отбори.
 4. Преди началото на състезанието се установява редовността на отборите, утвърждава се стартовия лист, съобщава се окончателния график за протичане на състезанието и се обсъждат въпроси от битов и дисциплинарен характер.
 5. За протичане на състезанието се назначава съдийски състав, който бива инструктиран преди всеки от комплексите от Главния съдия.
 6. Всеки отбор участник в спортните прояви е длъжен да осигури участието в състезанието на един съдия.

 

III.Материално – финансови условия

 

1. Организационните разходи по провеждането на състезанието се поемат от клуба-организатор (Залата на Юли).

2. Разходите за храна, хотел, и пътни са за сметка на участващите състезатели.

 

IV.Начин на провеждане

 

 1. Състезанието се провежда за мъже и жени по три категории – начинаещи, средно-напреднали и напреднали

 

 

V.Право на участие

 

1. В състезанието имат право да участват всички желаещи.

 2. Броят на състезателите от един клуб в индивидуалния шампионат е неограничен, но за отборното класиране точки носят не повече от 9 участника разпределени по не повече от трима в категории, като при отборното класиране се вземат впредвид тримата от клуба, които са се класирали най-напред в индивидуалното класиране. Останалите не носят точки за своя отбор, но местата им в индивидуалното класиране продъжават да важат при разпределянето на точките на останалите отбори за отборното класиране.

 

 VI.          Заявки за участие в състезанието

 

1. В срок от 10 дни преди състезанието отборите трябва да изпратят списък с окончателния състав на отбора, който ще участва в нея.

2. Индивидуални участници се допускат до участие също в срок от 10 дни преди състезанието.

3. На техническата конференция преди състезанието състезателите преминават инструктаж.

 

I.Класиране.

 

1.         Индивидуалното класиране се извършва за всяка категория по отделно за всеки от трите комплекса. Класиралият се на първо място печели 1 точка, на второ – 2 точки и т.н. Състезателите с еднакъв резултат на даден комплекс получават еднакви точки за него. След сумиране на точките от трите комплекса се определя крайното класиране, като състезателят с по-малко точки се класира по-напред. При еднакъв брой точки се гледат преките двубои и по-предните места на отделните комплекси. При равенство и в тях се излъчва победител в пряк двубой между състезателите с равен брой точки.

2.         Отборното класиране се извършва след обявяване на крайното индивидуално класиране, като точките, които всеки състезател носи на отбора си, се начисляват по дадената по-долу таблица:

 

І-во място 25 точки
ІІ-то място 18 точки
ІІІ-то място 15 точки
ІV-то място 12 точки
V-то място 10 точки
VІ-то място 8 точки
VІІ-мо място 6 точки
VІІІ-мо място 4 точки
ІХ-то място 2 точки
Х-то място 1 точка

 

VIII. Награди

 

 1. Първите трима от всяка категория получават съответно златен, сребърен и бронзов медал. С грамоти се награждават всички участници.
 2. Първенците в отделните категории получават парична награда, осигурена от спонсорите на състезанието.
 3. При наличие на спонсори, желаещи да осигурят награда, различна от парична, състезателите могат да бъдат награждени с допълнителни предметни награди.

 

 

IX. Нарушения, наказания и жалби

 

 1. Спечелените титли, медали и точки от състезателите, които са декласирани по дисциплинарни или други причини се отнемат от тях. В личния шампионат се прави ново класиране по категории, а в отборния се отнемат от отбора спечелените точки от наказания състезател без да се прави ново отборно класиране, ако това не променя отборния шампион.
 2. Жалби могат да се подават само от водача, треньора или капитана на отбора.

 

 

Наредбата е утвърдена от:

 

––––––––––––––––––––––––––––––––

Юлиян Тодоров

Организатор и Главен съдия

1 Коментар

 • Иво
  Ами където е Славко и аз , то иначе кога ще се видим .

Оставете коментар

error: Съдържанието е защитено!