ОРАНЙЕ ЕООД подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за осигуряването  на оперативен капитал.

 

Общата стойност на проекта, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие е 5 703.20 лева, от които 4 847.72 лв. европейско финансиране и  855.48 лв. национално съфинансиране.

 

В резултат на изпълнението на проекта за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 се очаква получената подкрепата да доведе до положителен ефект чрез продължаване дейността и запазване на работните места.