ОРАНЙЕ ЕООД получи безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общата стойност на получената безвъзмездна финансова помощ е 1 655.39 лева

В резултат на изпълнението на проекта се очаква получената подкрепа да доведе до положителен ефект чрез продължаване дейността и запазване на работните места.

error: Съдържанието е защитено!