Защо да избереш тренировъчна програма изготвена лично за теб?

Твоята тренировъчна програма се изготвя така, че:

 •  Да работи за поставените от теб цели външен вид (отслабване, стягане, мускулна маса, оформяне на конкретни части от тялото) или функционални качества (мобилност, сила, издържливост, експлозивност…)
 •  Да е съобразена с възможностите ти физическо ниво (тренировъчен стаж, степен на владеене на упражненията, контузии…) и налично оборудване;
 •  Да се напасне с останалата част от ежедневието ти социалния живот (служебни и лични ангажименти, почивни дни…),  графика на тренировките (колко пъти седмично, по колко време може да се отдели на тренировка…) и съчетаване с останалите активности (ако се ходи допълнително на танци, плуване, групови тренировки, йога, излети в планината…)

Ето и стъпките, през които минаваме от момента, в който заявиш своята лична тренировъчна програма, до момента, в който я получиш готова:

 1. Събираме нужната информация
 2. Анализираме получените данни
 3. Подбираме подходящите методи и упражнения
 4. Допълнително уточняваме някои детайли
 5. Завършваме и изпращаме готовата програма

Какво по-точно ще получиш?

 • Програмата ти ще бъде придружена с достатъчно подробни пояснения относно начина на провеждане на отделните тренировки.
 • Упражненията ще ти бъдат дадени не само по колко серии и повторения се правят, но ще са придружени със снимки, клип и кратко обяснение как се изпълняват.
 • Където е важно ще имаш споменато и темпото на изпълнение, почивката между сериите, използването на специални тренировъчни методи и т.н.
 • По време на програмата ще имаме обратна връзка, т.е. периодично ще следим как вървиш – мерки, снимки, дали някое упражнение те кара да се чувстваш некомфортно… И, ако е необходимо, ще нанасяме необходимите промени в програмата.

Какво ще се иска от теб?

Ето за какво ще си поговорим, за да съберем всичко необходимо за направата на твоята лична тренировъчна програма:

 • целите, за чието постигане ще направим тренировъчната програма;
 • описание (или снимки) на наличното оборудване, за да може да подберем само упражнения, които ще могат да се правят;
 • удобни дни и часове за тренировка, за да изберем подходящата схема за програмата
 • информация относно предишни и настоящи травми, за да съобразим избора на упражненията и използваните тренировъчни методи.

При самият подбор на упражненията може допълнително да поискаме да узнаем повече и за:

 • степента на владеене на различните упражнения, за да подберем подходящите и отсеем тези, които все още не са овладяни и биха донесли неразумно висок риск от травмиране;
 • резултатите на максимални движения и от различни тестове, за да може да се пресметнат по-добре натоварванията и, при необходимост, да се добави специализирана работа по слабите звена;
 • възможностите за тренировка в дадената зала, т.е. дали е претъпкано или пък има малко уреди и е трудно човек да използва повече от един уред едновременно или трябва да се изчаква много за част от оборудването и е по-добре да сменим с друго упражнение.

Това ли търсеше?

ЗАЯВИ СВОЯТА ЛИЧНА ТРЕНИРОВЪЧНА ПРОГРАМА
Share
Share
Tweet
+1
Pin