За връзка с нас

Адрес: бул. Шипченски проход 63


За групови тренировки: 0889 927 280
За индивидуални тренировки с Юли: 0887 207 725
За индивидуални тренировки с Надя: 0889 927 280