Условия за ползване

Уебсайтът http://www.yulisgym.com и неговото съдържание са собственост на „Оранйе“ ЕООД.

Съдържание

Съдържанието на настоящия уебсайт, има за цел безвъзмездно да информира, съветва и представя гледната точка на автора по въпроси, свързани с хранене, тренировки, здравословен начин на живот и други, съгласно разбиранията на автора и в никакъв случай не следва да се приема за лекарски съвет. http://www.yulisgym.com не предоставя медицински съвети, диагнози или лечение на заболявания и не носи отговорност за евентуални последици или вреди от действия или бездействия в следствия прилагането на съдържанието на уебсайта. Консултирайте се със специалист – лекар преди да промените диетата или тренировъчния си план или да пристъпите към прилагане на съветите, представени на настоящия уебсайт, особено при съмнения или доказани здравословни проблеми.

Авторски права

Всички материали по уебсайта са защитени с авторски права. Съдържанието на уебсайта, включително всички текстове, статии, снимки, графично оформление, графични изображения и други материали са авторски или са взаимствани от източници, които не са обект на авторски и други права. В случаите, когато е използвана информация, защитена от авторски права, е получено изричното съгласие на автора и източника и името на автора са посочени съответно. В противен случай източникът и името на автора са посочени съответно. Копирането, разпространението, взаимстването на материали от уебсайта не се разрешава освен след изричното съгласие на автора. http://www.yulisgym.com не се асоциира с трети страни, които копират или използват неправомерно съдържанието на уебсайта.

http://www.yulisgym.com си запазва правото да извършва промени в Условията за ползване, които своевременно са отразени на настоящата страница. За неуредените въпроси в условията за ползване се прилага действащото българско законодателство.